Krízové centrum Bratislava - Oficiálne internetové stránky

Vyhľadávanie

 

 
 
 
   

Cesta: Titulka

 

Konferencia „Krízová pomoc - ľudská pomoc na profesionálnej úrovni“

Jún.2014

 
 

            Krízové centrum magistrátu bolo zriadené ako zariadenie pre ľudí v krízových životných situáciách. Okrem konkrétnej hmotnej pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácií, odborný tím krízového centra hľadá možnosti optimalizácie riešení náročných životných situácií klientov, a rovnako sa snaží o skvalitnenie repertoáru alternatív poradenskej či terapeutickej práce s klientmi zariadenia.

            Vzhľadom na rôznorodosť krízových situácií, v ktorých ľudia do krízového centra prichádzajú, je nevyhnutnosťou participácia externých inštitúcií, spolupráca iných krízových stredísk, súčinnosť s orgánmi štátnej správy (ÚPSVaR) a intenzívna komunikácia s  mestskými časťami mesta Bratislava a s mimovládnymi organizáciami aj mimo územia mesta Bratislavy. S uvedenými inštitúciami pri zabezpečovaní pomoci našim klientom úzko spolupracujeme.

            Pri pracovných stretnutiach a konferenciách často vyvstávajú rôzne sporné oblasti pôsobenia, na ktoré nie je možné vždy jednoznačne zodpovedať a vyžadujú osobnú angažovanosť kompetentných zainteresovaných subjektov. Príl ežitosť poukázať na príklady dobrej praxe u nás a v zahraničí, možnosť navrhnúť konštruktívne riešenia rezerv našej práce, ujasniť si profil klientov krízových stredísk, konkretizovať formy odborných služieb jednotlivých zariadení, verbalizovať úskalia a pozitíva vzájomnej spolupráce mesta - štátnej správy - tretieho sektora v prospech našich klientov sme videli v možnosti organizácie odbornej konferencie s názvom: „Krízová pomoc -ľudská pomoc na profesionálnej úrovni II“, ktoré sa uskutočnilo 10.6.2014 v priestoroch Primaciálneho paláca.

            Chceme veriť, že toto spoločné stretnutie na pôde mesta a za prítomností viacerých významných hostí, prinieslo okrem odborných pohľadov aj informáciu pre zúčastnené subjekty o otvorenosti samosprávy pri riešení náročných životných situácií občanov Bratislavy a tým aj pozitívny príklad pre ďalšie mestá a obce.

 
 
 
 

Kontext

Umiestnenie: Galérie > Konferencia „Krízová pomoc - ľudská pomoc na profesionálnej úrovni“

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Repuls
Budatínska 59/A
851 06 Bratislava
Tel: +421 2 622 500 35
E-mail: miriam.andrassy@bratislava.sk

Podrobný kontakt


Napíšte nám,
 

Odoslaním súhlasíte so spracovaním údajov


Informácie v päte

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies