Krízové centrum Bratislava - Oficiálne internetové stránky

Vyhľadávanie

 

 
 
 
   

Cesta: Titulka > O nás

 

Cieľové skupiny a dĺžka pobytu v Centre

 
 
 
  • Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody so zákonným zástupcom alebo na základe požiadania dieťaťa.
  • Opatrenia, ktoré Centrum vykonáva, realizuje podľa § 45 ods.1, písm. c) zákona pre dieťa na základe dohody podľa § 46ods. 1, písm. a) prvého bodu po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
  • Centrum pre deti a rodiny REPULS môže vykonávať opatrenia aj bez predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak nepostupuje podľa § 89, ods.7 zákona.
  • Dĺžka pobytu dieťaťa alebo dieťaťa a fyzických osôb podľa § 47 ods.5 zákona môže byť najviac 30 dní odo dňa ich prijatia. Po dohode s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže byť na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobyt opakovane predĺžený, najviac na 90 po sebe nasledujúcich dní. Celková dĺžka pobytu dieťaťa a fyzických osôb podľa § 47, ods.5  v centre nesmie presiahnuť 6 mesiacov v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
  • Pobyt klientov v centre má tri fázy, ktoré nadväzujú na Plán sociálnej práce s dieťaťom -  fázu adaptácie klientov na režim zariadenia, fázu poradensko-terapeutickú a fázu resocializačnú. Zvládanie podmienok jednotlivých fáz súvisí s predĺžením pobytu v centre a celkovou dĺžkou zotrvania klienta v našom zariadení.  
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás > Cieľové skupiny a dĺžka pobytu v Centre

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Repuls
Budatínska 59/A
851 06 Bratislava
Tel: +421 2 622 500 35
E-mail: repuls@bratislava.sk

Podrobný kontakt


Napíšte nám,
 

Odoslaním súhlasíte so spracovaním údajov


Informácie v päte

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies